Istorija studentų paskolų bankrote

Studentų paskolos yra iš esmės non-dischargeable, beveik kiekvienas žino tai. Yra tam tikros labai specifinės aplinkybės, kur net šiandien jūs galite turėti savo studentų paleistą paskolos skolą, bet tai yra siaura išimtis, kuri dažnai reikalingas, kad kova ir pinigai kovotų. Mes aptarsime einamąją valstybę dischargeability būsimame pašte.

Peizažas aplink studentų paskolas ir bankrotą ne visada buvo taip negyvenamas. Ne taip seniai šitos paskolos buvo dischargeable. Atgal, kai jie buvo dischargeable, išsimokslinimo kaina buvo daug žemesnė, ir visas studentas skolina skolą buvo frakcija to, paskolos kuo tai yra dabar. Su studentų paskolos skola šiuo metu būdama 1,200,000,000,000.00 (Vienas Trilijonas du šimtai milijardų) dolerio problema, sulaikanti žmones nuo pirkimo namų ar dalyvaujanti platesnėje ekonomikoje, su maža pagalba, jie gali tapti dischargeable dar kartą

Trumpa Istorija.

Studentų paskolos iš tikrųjų nepokšėjo į egzistavimą Amerikoje iki 1958 po Valstybės gynybos Švietimo įstatymu. 1. Šitos paskolos buvo pasiūlytos kaip būdas padrąsinti paskola studentui studentus persekioti matematiką ir mokslo laipsnius, kad sulaikytų mus konkurencingus su Tarybų Sąjunga. 2. 1965, Garantuota Studentų Paskolos ar Stafford Loan programa buvo pradėta po Johnson Administration. Ilgainiui, papildomos paskolos programos atsirado. Būtinybė paskolų studentams tapo didesnė, kadangi subsidijų universitetai gauna, nukrito ilgainiui. Paimkite Ohajo valstybę pavyzdžiui. 1990, jie gavo 25 % savo biudžeto nuo valstybės, 2012, kad procentinis dydis nukrito į 7 %. Nesant valstybiniams pinigams, universitetai ir kolegijos padidino mokymą, kad apimtų valstybinių pinigų sumažėjimą.

Išsimokslinimo Pakilimo Kaina.

Kaina aukštojo išsilavinimo, pritaikyto infliacijai ilgainiui, eina kažkas kaip tai, 1980 vidutinė kaina mokymo kambariui ir valdybai viešojoje institucijoje buvo 7.587,00$ 2014 dolerių, ir iki 2015 tai pakilo į 18.943,00$ 2014 dolerių. Kaina aukštojo išsilavinimo po 35 metų su infliacija sudarė, pakilo iki 2.5 kartų. Lyginkitės, tai į infliaciją sureguliavo apgyvendinimo kainas, kurios liko beveik nepakitusios, didindamos tik greita paskola internetu 19 % nuo 1980 iki 2015, kai burbulo ir apgyvendinimo krizė yra nunešta. 3. Ar lyginkitės su darbo užmokesčiu, kuris, išskyrus geriausią 25 %, nepadidėjo per tą tą patį laiko tarpą. Žiūrėjimas affordability išreiškiant minimaliu darbo užmokesčiu, aišku, kad paskolos yra būtinesnės bet kam, kas nori lankyti universitetą ar kolegiją. 1981, minimalaus darbo užmokesčio apmokamas darbuotojas galėjo dirbti visas darbo laikas vasarą ir padaryti beveik pakankamai daug, kad apimtų jų metines kolegijos kainas, palikdamas mažą kiekį, kad jie galėjo užtaisyti nuo dotacijų, paskolų, ar dirbti per mokslo metus. 4. 2005, studentas, uždirbantis minimalų darbo užmokestį, turėtų dirbti visi metai ir skirti visus tuos pinigus į jų išsimokslinimo kainą, kad suteiktų 1 viešos kolegijos ar universiteto metus. 5. Dabar galvokite apie tai, yra maždaug 40 milijonų žmonių su studentų paskolos skola kažkur per 1.2 trilijono dolerio žymę. Pagal studentaid.gov, septyni milijonai tų paskolos gavėjų yra finansinių įsipareigojimų nevykdyme, kuris yra nelygiai 18 %. Finansinių įsipareigojimų nevykdymas yra apibrėžtas kaip būdamas 270 dienų nusikaltėlis ant jūsų studentų paskolos užmokesčių. Vieną kartą finansinių įsipareigojimų nevykdyme, paskolos balansai padidėja 25 % ir yra nusiųsti į kolekcijas. Kolekcijų agentūros gauna komisiją dėl rinktos skolos ir yra dažnai valdomos paties valstybės vientisumo, kuris sukūrė paskolas, t.y. Sallie Mae.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push ({});

Studentų Įsiskolinusio Kalėjimo Pastatas.

Anksčiau 1976 studentų paskolų buvo dischargeable bankrote be bet kokių apribojimų. Žinoma, jei jūs žvalgotės atgal į statistiką nuo to laiko, nebuvo daug studentų skolos, kad kalbėtų apie. Kai Amerikos Bankroto kodeksas buvo priimtas 1978, gebėjimas paleisti studentų paskolas buvo susiaurintas. Atgal tada, kad paleistumėte jūsų paskolas, jūs turėjote būti atmokėjime 5 metus ar įrodyti, kad toks atmokėjimas sudarys perdėtą sunkumą. Logiškas išaiškinimas tam, kad susiaurintų paleidimą buvo, kad jis sugadins studentų paskolos sistemą, kadangi studentų skolininkai plūdo į bankrotą, kad paleistų jų skolą. Faktai, tačiau, nepalaikė šios atakos. Iki 1977 tiktai.3 % studentų paskolų buvo paleistas bankrote. 6. Tačiau, sienos tęsė užsidaryti ant studentų skolininkų. Ligi pat 1984, tiktai privačios studentų paskolos, padarytos nekomercinės aukštojo išsilavinimo įstaigos, buvo išskirtos iš paleidimo. 7. Paskui su priėmimu Bankroto Taisymų ir federaliniu Judgeship 1984 įstatymu, privačios paskolos nuo visų nekomercinių skolintojų buvo išskirtos iš paleidimo. 1990, periodas atmokėjimo prieš paleidimą galėjo būti gautas, buvo pailgintas į 7 metus. 8. 1991, Nepaprastas 1991 Nedarbo pašalpos įstatymas leido federalinei vyriausybei puošti iki 10 % vienkartinio neįvykdytų įsipareigojimų paskolos gavėjų mokesčio. 9. 1993, 1992 Aukštojo išsilavinimo Taisymai pridėjo pajamų kontingento atmokėjimą, kuris reikalingas, kad savarankiškų pajamų 20 % užmokesčiai būtų užmokėti į Tiesiogines Paskolas. 10. Po 25 atmokėjimo metų likęs balansas buvo atleistas. 1996 1996 Skolos išieškojimo Pagerinimo įstatymas leido, kad Socialinės apsaugos naudos užmokesčiai, kurie būtų atlyginti, kad atsilygintų, neįvykdė įsipareigojimų federalinės išsimokslinimo paskolos. 11. 1998, 1998 Aukštojo išsilavinimo Taisymai sumušė sąlygą, leidžiančią, kad išsimokslinimas skolina, kad būtų paleistas po 7 metų atmokėjime. 12. 2001, Amerikos Išsimokslinimo Skyrius pradėjo atlyginti iki 15 % socialinės apsaugos nedarbingumo, ir išėjimo į pensiją pašalpa, kad atsilygintų neįvykdė įsipareigojimų federalinės išsimokslinimo paskolos. 2005, "teisinis pakeitimas", kadangi mes kviečiame tai Bankroto lauke toliau susiaurino išimtį, kad eitų pareigas, kad apimtų daugumą privačių studentų paskolų. Kadangi privačioms studentų paskoloms davė apsaugą nuo paleidimo bankrote nebuvo jokio tų paskolų kainos sumažėjimo. 13. Jei racionalus studentų paskolų nuo paleidimo išimčiai bus, kad studentų kaina, kad gautų paskolas pakiltų, atrodys, šis faktas padės eikvojimą į tą argumentą.

Paskui lėtą maršą į mūsų studentų su tvirta skola balnojimą, vyriausybė sukūrė porą būdų turėti reikalo su vyriausybės palaikytomis studentų paskolomis už bankroto ribų. 2007 2007 Kolegijos Kainos Sumažėjimo ir Prieigos įstatymas pridėjo, kad pajamos įkūrė atmokėjimą, kuris atsižvelgia į mažesnį atmokėjimą negu pajamų kontingento atmokėjimas, 15 % savarankiškų pajamų ir įsiskolinusio atleidimo po 25 metų. 14. 2010, 2010 Sveikatos priežiūros ir Išsimokslinimo Susitaikymo įstatymas sukūrė naują pajamomis pagrįsto atmokėjimo versiją, sumažindamas mėnesinį užmokestį 10 % savarankiškų pajamų su įsiskolinusiu atleidimu po 20 metų. 15. Šios naujos pagerintos pajamos bazavosi, atmokėjimo planas yra tiktai paskolos gavėjams, kurie neturi jokių paskolų iki 2008. Toliau, tie su paskolomis finansinių įsipareigojimų nevykdyme, nesiruoš pajamų įkurtam atmokėjimui, jei jie iš pradžių nereabilituoja tų paskolų. Jei jūs domitės matymu, jei jūsų paskolos ruošiasi pajamų įkurtam atmokėjimui ar pajamų kontingento atmokėjimui, prašom aplankyti studentų pagalbos taško gubernatorių. Deja, niekas iš šitų programų nedaro nieko, kad turėtų reikalo su privačiomis paskolomis, auganti problema šiuo metu apie 200.000.000.000,00$ (du šimtai milijardai) ar apytiksliai 16 % viso studento skolina skolą.

Ką Mes galime Padaryti?

Išsimokslinimo kaina negailestingai eina į viršų, aukštojo išsilavinimo reikalingumas, kad uždirbtų pragyvenimo lygį tiktai tampa didesnis, ir mūsų absolventų gebėjimas grąžinti šitas paskolas mažėja. Kodėl išsimokslinimo kaina pralenkia infliaciją prie tiek daug? Kodėl regioninės valdžios ir vietos valdžia mažina fondus, kuriuos jie turėjo papratimą skirti kolegijos studentams? Jie yra klausimai, į kuriuos turi atkreipti dėmesį be to. Mano centras yra ant ne tinkamumo tikro paleidimo pasirinkimo ir kaip tai nusveria likusią dalį ekonomikos. Tai yra problema. 2015 m. rugsėjo 8-ąją, Mičigano Kongreso narys Dan Kildee įvedė sąskaitą Kongrese, numatytame, kad sumažintų naštą ant studentų ir jų šeimų, sukeltų didėjančių kainų išsimokslinimo ir finansinės studentų paskolų įtampos. 16. Pasiūlyti įstatymai nusižudytų su išimtimi, kad eitų pareigas įrašytas į sąrašą 11 U.S.C. § 523 (a) (8). Jei jūs norite pasisakyti šios svarstomos problemos, kvieskite savo kongreso asmenį šiandien ir išleiskite juos žinoti tai, kur jūs stovite ant H.R. 3451

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push ({});

Visas Geriausias,

Steven Palmer, Esq. Duotas licenciją WA ir OH

1. / 2. P.L. 85-864; 72 Stat. 1580 3. Case Schiller Home Kainų indeksas, Infliacija Prisitaikė 4. Studentų Skola: Didesnis ir Didesnis, Centras Ekonominis ir Politikos Tyrinėjimas Heather Boushey (2005 m. rugsėjis). 5. Boushey (rugsėjis. 2005) 6. STUDENTO PABAIGA SKOLINA EXCEPTIONALISM: ATVEJIS PAVOJUMI PAGRĮSTAM ĮKAINOJIMUI IR DISCHARGEABILITY, 126 Harv. L. Kunigas 587 7. Finansinės pagalbos taškas Org, Klausimai, Bankrotas 8. Nusikaltimo Kontrolės įstatymas 1990, P.L. 101-674, 1990-11-29 9. P.L. 102-164, 1991-11-15 10. P.L. 102-325, 1992-07-23 11. Skolos išieškojimo Pagerinimo įstatymas 1996, P.L. 104-134, 1996-04-26 12. P.L. 105-244, 1998-07-10 13. 126 Harv. L. Kunigas 587 14. P.L. 110-84, 2007-09-27 15. P.L. 111-152, 2010-03-30 16. >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *